Infrarood panelen

Hoe werkt infrarood?

Verwarming door infraroodtechniek is gebaseerd op het principe van onze meest natuurlijke verwarmingsbron: de zon verwarmt de aarde door infraroodstraling. Bijproducten van de zon zijn zichtbaar licht en UV straling. De warmte die wij voelen is enkel infraroodstraling. De aarde geeft deze warmte weer af aan zijn omgeving (lucht en atmosfeer). Ons infrarood verwarmingssysteem doet precies hetzelfde. De straling bereikt materie (de vloer, meubels, uw lichaam, etc.) en er ontstaat warmte, die weer wordt afgestaan aan de lucht.

En Nano infrarood dan?

'Nano' is een verkorting van het woord 'nanometer' de meeteenheid van infrarood golflengtes. Dit woord wordt tegenwoordig voor commerciële doeleinden gebruikt de categorie infrarood 'C' lange golf straling aan te duiden. De vuistregel is dat alle infraroodpanelen welke een oppervlaktetemperatuur van 90 graden Celsius of meer halen deze golflengte produceren. Het is dus niet waar dat bepaalde merken infraroodpanelen hier een patent of iets dergelijks op hebben. Dit natuurkundige feit wordt uitgebreid omschreven op de volgende pagina van Wikipedia.

De voordelen van infrarood verwarming

Bij infrarood verwarming wordt warmtestraling opgewerkt met elektriciteit. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke verwarmingssystemen die vooral op gas werken. De gasprijzen staan ernstig onder druk. Gas wordt zoals alle fossiele brandstoffen, steeds schaarser. Het energie-rendement uit stroom door infraroodstraling ligt beduidend hoger dan het rendement uit gas. Een ander voordeel van infraroodstraling is dat het al behaaglijk warm voelt bij een temperatuur die op uw thermostaat 2 a 3 graden lager is dan bij een conventioneel systeem.


De infraroodverwarming kan door Energie Soleil geleverd en geïnstalleerd worden.

Mocht u dat zelf willen doen en meer informatie hierover willen hebben dan vind u dat op de website van polarheat